Zachwianie

Zachwianie

Jeszcze niedawno Desmond Pearce by? zwyk?ym ch?opakiem z g?ow? pe?n? planów na przysz?o??. Jednak sie? spisków, w któr? zosta? wpl?tany, doprowadzi?a go do samobójstwa. W?adca piekie? Lucyfer uczyni? go swym egzekutorem - ?o?nierzem w odwiecznym konflikcie pomi?dzy diab?ami a anio?ami o panowanie...

Czytaj dalej >

Równowaga

Równowaga

Z PIEK?A NIE MA UCIECZKI Desmond Pearce ma dwadzie?cia sze?? lat i jest dyrektorem w prowadzonej przez ojca firmie deweloperskiej w Miami. Wydaje mu si?, ?e wreszcie odnalaz? szcz??cie - w?a?nie si? zar?czy? z dziewczyn?, któr? kocha i jest bliski odniesieniu sukcesu w lidze nielegalnyc...

Czytaj dalej >